De seneste uger har jeg været heldig at kunne kombinere hobby og arbejde.

Jeg har nemlig fået lov til at bruge en håndfuld arbejdsdage på fugleovervågning som Miljøstyrelsen varetager, hvor jeg især har været ude og tælle ynglende Klyder og Terner i forskellige Fuglebeskyttelsesområder. Det har været nogle super fede dage med masser af fine fugle. Dog har det også virkelig været tydeligt, hvor tørt det er i øjeblikket, da rigtig mange vandhuller var fuldstændigt udtørrede.

Feltarbejdet har også kastet nogle årsarter af sig. Først fandt jeg en flok på 5 Dværgryler (årsart #201) ved Flinthorne Odde. De gik på forholdsvis kort afstand sammen med en større flok Almindelige Ryler og nogle Store Præstekraver.

Dværgryle og Stor Præstekrave.

Terner har jeg også fået set en del af med både Splitterne, Havterne, Dværgterne og Fjordterne (årsart #202) i kikkerten. Desværre har der kun været få ynglende fugle.

De små, fine Dværgterner har jeg set mange af på det seneste. Desværre ingen ynglefugle.
Jeg har også fået øvet mig en del på forskellen mellem Fjordterne og Havterne. Her en Havterne med den lange hale og gennemskinnelige vinger.
Splitterne med tobis.

Derudover har der været fint med Klyder og heraf også en del ynglende og en del med unger.

Klyder på Agersø.
Altid en smuk fugl.
Klydeunge.

Rødben har været allestedsnærværende med deres gennemtrængende kald, og jeg har også haft både Lille Præstekrave og Stor Præstekrave rimelig tæt på.

Rødben.
Lille Præstekrave fra Borreby Mose.
Stor Præstekrave fra Agersø.
Gul Vipstjert i sangflugt.

Når man er meget ude på mange lokaliteter, er der altid chancen for det uventede. Og netop det skete d. 25. maj. Morgenen var startet ved en lokalitet på Nordfalster, hvorefter jeg kørte til Avnø for at tælle ynglende Klyder. Her gik jeg ned til søen og drejede til højre, hvor jeg kunne komme op på en bakke og få et fuldt overblik over Fuglebeskyttelsesområdet. Da jeg nærmede mig bakketoppen registrerede jeg nogle Fiskehejrer stå ved en sivkant på den anden bred. Den ene virkede hvid, men det kunne også være lyset, der snød. Inden jeg fik sat teleskopet op fløj tre fugle op fra sivkanten, hvor to af dem tydeligvis var Fiskehejrer, imens den tredje fugl var en hvid og betydeligt mindre fugl. “Hmm det var da ikke bare en måge, der fløj der sammen med hejrene”, tænkte jeg, imens kikkerten blev ført op til øjnene. Her kunne jeg i det sparsomme morgenlys tydeligt se en hvid hejre, og da den var ca. halv størrelse af Fiskehejrerne, var jeg ikke så meget i tvivl om, at der måtte være tale om en Silkehejre! Wow, sikke en overraskelse – og årsart #203.

Fiskehejre og Silkehejre.

Hejren valgte heldigvis at lande ude omkring skjulet efter en lille flyvetur, og jeg kunne derfor bevæge mig derhen og få nogle bedre billeder af den. Jeg fik meldt fuglen ud på Bird Alarm og fik lige tjekket op på DOFbasen, at det kun
var 3. fund af Silkehejre fra Avnø nogensinde. Sejt nok!

Begge fugle landede igen efter en kortere flyvetur.

Det har dog ikke kun været arbejdsturene, der har leveret årsarter. I Pinsen var vi på besøg hos mine svigerforældre i Maribo og gik i den forbindelse en tur om Nørresø d. 29. maj. Jeg havde som altid min kikkert med, og scannede lidt over søen, hvor en del Fjordterner fløj rundt og fouragerede. Pludselig fløj en mindre og mørk terne dog ind i mit kikkertfelt, og jeg kunne glæde mig over min første Sortterne i 3 år! Et dejligt gensyn med en skøn lille fugl, der var årsart #204.

Feltarbejdet har også ført mig til Omø, hvor jeg bl.a. havde Havørn og
Rørhøg på tæt hold. Men jeg fik også endnu en årsart, da en Kærsanger sad og gav den gas i rørskoven (årsart #205).

Rørhøg han.
Havørn på tæt hold.

Det var en lidt hurtig opremsning af en masse forskellige ture, men jeg er kommet lidt bagud på bloggen efter mit Skagen-eventyr, så jeg må lige gøre hvad jeg kan for at indhente mig selv igen 😎