Livsarter

Min liste over fugle set i Danmark i hele mit liv kan findes på netfugl her.

Årsarter

Min liste over fugle set i Danmark i år kan findes på netfugl her.

Ædelarter

Min liste over ædelarter i Danmark kan findes på netfugl her.

Lokal-arter

Min liste over arter set på Lolland kan findes på netfugl her.

Min liste over arter set på Falster kan findes på netfugl her.

Månedsarter

Min liste over fugle set i hver måned nogensinde kan findes på de nedenstående links til netfugl:

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Matrikellisten

Vi har boet i vores nuværende hus siden august 2016. Jeg har prøvet at holde en matrikelliste, men har haft perioder, hvor jeg ikke lige har fået tastet ind. Nu, hvor jeg deltager i BoligBirding (læs mere på f.eks. Facebook) skulle der gerne løbende komme flere arter til. Jeg vil ligeledes lave en update på bloggen engang i mellem om, hvordan det går i BoligBirding.

Nr.ArtÅrstal for første obs
1Stor Gråsisken2017
2Grønsisken2017
3Bogfinke2017
4Kvækerfinke2017
5Grønirisk2017
6Skovspurv2017
7Gråspurv2017
8Musvit2017
9Blåmejse2017
10Sortmejse2017
11Spætmejse2017
12Halemejse2017
13Jernspurv2017
14Solsort2017
15Stor Flagspætte2017
16Rødhals2017
17Gærdesmutte2017
18Tyrkerdue2017
19Ringdue2017
20Spurvehøg2017
21Gråkrage2017
22Rød Glente2017
23Dompap2017
24Sumpmejse2017
25Stillits2017
26Kernebider2018
27Skarv2018
28Hættemåge2018
29Sølvmåge2018
30Stormmåge2018
31Sjagger2018
32Råge2018
33Vindrossel2018
34Fuglekonge2018
35Sangdrossel2018
36Ravn2018
37Knopsvane2018
38Natugle2018
39Korttået Træløber2019
40Munk2019
41Musvåge2019
42Mursejler2019
43Tårnfalk2019
44Havørn2019
45Stær2019
46Landsvale2019
47Fiskehejre2019
48Hvepsevåge2019
49Løvsanger2019
50Gærdesanger2019
51Hvid Vipstjert2019
52Rødstjert2019
53Trane2019
54Skovsneppe2021
55Rødtoppet Fuglekonge2021
56Bramgås2020
57Grågås2020
58Allike2019
59Blisgås2021
60Fasan2021
61Rørhøg2021
62Strandskade2021
63Tornirisk2021
64Bysvale2021
65Husskade2021
66Grå Fluesnapper2021
67Hvid Stork2021
68Vandrefalk2022
69Gravand2022
70Gråand2022
71Silkehale2022
72Almindelig Kjove2023
73Klippedue (Tamdue)2024
74Sanglærke2024
75Lille Korsnæb2024
76Skovsanger2024
77Tornsanger2024