Dag 2 – fredag d. 23. april – stod vi op kl. 7 og startede ved Bøjden Nor. Denne gang kørte vi til den nordlige del af noret ved færgehavnen, for vi (og især Charlotte) skulle altså finde ud af, hvad det var for terner, vi kunne skimte dagen før.