Da jeg i nogle af mine indlæg vil referere til konceptet “boligbirding”, vil jeg her kort beskrive, hvad boligbirding går ud på, i tilfælde af, at du ikke ved det.

Kort sagt går boligbirding ud på at registrere antallet af arter, man ser i eller fra sin have. Boligbirding er opdelt i to halvdele: Fra d. 1. januar til og med d. 30. juni og fra d. 1. juli til og med d. 31. december. I hver halvdel registrerer man datoen for første gang, man ser en ny art. F.eks. registrerede jeg en solsort d. 1. januar 2021, og det betød, at jeg ikke skulle registrere en solsort igen før 2. halvdel startede og “konkurrencen” startede forfra. Registreringen sker i et skema, som man får adgang til, når man tilmelder sig. I skemaet kan man se alle deltageres indtastninger, og man får dermed et stort overblik – f.eks. over, hvilken placering man ligger (altså antallet af arter i forhold til de øvrige deltagere) eller hvor mange andre, der har registreret de arter, man selv har set.

Jeg betragter boligbirding som en hyggelig lille konkurrence, hvor jeg ser, hvor mange arter jeg kan registrere i eller fra min have i forhold til de øvrige deltagere. Samtidig giver indtastningerne et datagrundlag, som f.eks. giver et overblik over, hvornår de forskellige trækkende fuglearter ankommer om foråret, eller hvor udbredt i landet en specifik art er.

Lige til at begynde med, kan hele boligbirding-konceptet godt virke en smule kompliceret og uoverskueligt. Dette skyldes også, at der er rigtig mange (og lange) forskellige dokumenter, som man præsenteres for i starten. Kort sagt vil jeg dog sige, at man ikke skal fortvivle og lade sig forvirre af alt dette. Når man først er i gang med boligbirding, er det nemlig utroligt simpelt. En ny registrering af en art kræver således kun følgende handlinger fra dig:

  1. Du registrerer datoen for den pågældende art i boligbirding skemaet.
  2. Du registrerer arten i DOF-basen med nogle enkelte vigtige noter, som gør, at det er muligt at udtrække data.

Og det er sådan set det!

Hvis du selv ønsker at deltage eller vil vide mere om boligbirding, vil jeg anbefale dig, at gå ind på Facebook-siden. Har du ikke Facebook kan du læse om boligbirding på DOF Vestsjællands side her. Begge steder er der masser at hjælp at hente.

En fin boligbirding-art: Kernebider.