Navn på DOFbasen: Skejten og Gammelholm Enge.

Kort beskrivelse
En skøn lokalitet med ikoniske gamle egetræer, strandeng og rørskov. Det varierer meget, hvor vådt der er, men gummistøvler er ofte en rigtig god idé – især i vinterhalvåret.

Hvilke fugle kan jeg se?
Super lokalitet til Skægmejser. Én af mine sikreste lokaliteter til Stor Tornskade i det sene efterår. Virker også til at være en af de bedre lokaliteter til Enkeltbekkasin på Lolland-Falster. Derudover en fin variation af forskellige eng-, rørskovs- og skovfugle. Find mine ture til Skejten her.

Sæson
Alle tider af året.

Hvor parkerer jeg?
Parkering sker ved Fuglsang Herregård/Fuglsang Kunstmuseum, som ligger på Nystedvej. Parkering kan enten ske ved den store grusparkeringsplads ved Fuglsang Kunstmuseum (markeret med A) eller ved den lille parkeringsplads til haven (markeret med B).

Tilgang
Du kan enten vælge at gå en rundtur eller (som jeg oftest gør) starte ved slotshaven, gå hele vejen til de store egetræer for så at vende om igen og gå tilbage (så slipper du for den lange, kedelige grusvej).

Hvis du parkerer ved den store grusparkeringsplads (A), kan du gå videre ad asfaltvejen (Nystedvej på kortet). Efter svinget bliver denne til en grusvej, som leder hele vejen ned til Skejten. Der er ca. 1,5 km i alt fra parkeringsplads til Skejten.

Hvis du parkerer ved slotshaven (B), går du igennem slotshaven så langt mod sydøst du kan komme. Her møder du et lille stykke skov, som du kan gå igennem, og så når du en låge, som markerer starten på Skejten.

Hvis du starter ved grusparkeringspladsen (A) og går ad grusvejen ned til Skejten, er det første du møder, området med de store, ikoniske, gamle egetræer. Det er et fantastisk sted, som bør opleves. I træerne er der chance for forskellige skovfugle, heriblandt Pirol, Huldue og Korttået Træløber. Herfra kan du fortsætte turen mod sydvest ad Skejten. Der er flere mulige ruter, men da der er mange loer og sumpede partier, er det ikke sådan, så du kan gå den rute, du selv ønsker (med mindre du har waders på). På nedenstående kort har jeg indtegnet tre ruter, som hver især er vidt forskellige. Den røde rute er den mest oplagte og derfor nemmest at følge. Den fører hurtigt forbi egetræerne og ind på den våde strandeng. Her er der især fin chance for Dobbeltbekkasin og Rørhøg/Blå Kærhøg (alt efter årstiden). Det er også i de enkeltstående småtræer og buske på dette stykke, jeg tit ser Stor Tornskade. Efter noget tid skærer ruten igennem rørskoven, og det er her, der især er rigtig god chance for Skægmejser på nært hold. Den blå rute følger de yderste egetræer og meget af kysten og smelter derefter sammen med den røde. Den orange rute fører igennem egetræerne og derefter et tættere krat, for dernæst at lede ud til et stykke eng med små vandhuller. Her er der typisk noget tørrere end nede omkring kysten. Hold øje med det levende hegn, der adskiller Skejten fra de omkringliggende marker. Her kan der ofte sidde Stor Tornskade i vinterhalvåret.

Uanset hvilken rute du vælger, ender du ved en låge, der afslutter Skejten. Her går du ind i et stykke skov, hvor du kan gå en rundtur. Du kan også blot gå den ene vej for derefter at ende i slotshaven. Her kan der ligeledes være fint med småfugleliv. Går du igennem slotshaven, ender du ved parkeringspladsen markeret med B.

Ud over den del af Skejten, der ligger sydvest for de store egetræer, er der også mulighed for at gå i området nordvest. Dette område består hovedsageligt af våd eng og rørskov. Halvdelen af området hører til den lokalitet, der hedder Skejten i DOFbasen. Den anden halvdel hører til den lokalitet, der hedder Gammelholm Enge. Du kan vælge enten at gå rundt i området, eller tage det som en del af rundturen, da du gerne må krydse over marken for så at ramme grusvejen. Jeg er først for nyligt begyndt at dyrke området, men har bl.a. fundet Enkeltbekkasin og Svaleklire.

Den røde linje afgrænser området nordvest for de store egetræer. Den blå linje viser vejen, man må gå over marken.
Skejten sydvest for de store egetræer, helt ude ved vandkanten.
Området nordvest for de store egetræer.

Bemærkninger
Vandstanden kan variere rigtig meget, og i våde perioder kan dele af Skejten nærmest være utilgængelig. Jeg har altid gummistøvler på i vinterhalvåret. I sommerhalvåret kan du nøjes med vandrestøvler.

Der er ikke særlig mange registreringer fra Skejten i DOFbasen. Jeg vil derfor anbefale at indtaste de arter du ser, så lokaliteten bliver vist mere repræsentativt i databasen.

Skejten kan til tider være rigtig våd.