Jeg har haft to ture til Gedser Odde de seneste uger, som har været ganske fornuftige.

Første tur var søndag d. 3. september, hvor jeg havde aftalt en tur med Rikke, som jeg mødte i Skagen. Jeg havde lovet at guide hende lidt rundt ved de fede fuglesteder på Falster. Rikke kom med det første morgentog fra København, og jeg hentede hende ved stationen, hvorefter vi kørte mod Gedser Odde. Der havde været rigtig godt træk af rovfugle dagen før, så forventningen var, at gassen nok var gået lidt af ballonen.

Vi ankom til odden kl. 8.30, hvor de andre birdere kunne berette om en ret stille morgen. Der gik dog kun få minutter før en Sort Glente viste sig mod nord, inden den trak ud over havet. Det var en ny DK-art for Rikke, så det var jo en glimrende start! Rikke er rimelig aktiv i spillet Fuglebingo, så en del af målet for dagen var også at få skaffet hende nogle point. Her lunede glenten også 😎

I ugen op til havde der over flere dage ligget en rastende Tejst på havet. Jeg var derfor særligt opmærksom på lige at få kigget efter den, og det lykkedes mig pludselig at finde den. En sjælden oplevelse ved Gedser og en ny Falster-art for mig samt endnu en DK-art til Rikke. Flere bingo-point 😋

Tejst ved Gedser – et sjældent syn.

Vi blev stående på odden, hvor trækket aldrig rigtig kom i gang, men vi havde dog nogle rigtig fine skruer af Hvepsevåger, og Rikke fik hævet sin Fuglebingo-score på Klippedue og Spættet Sæl (spillet tager højde for, hvor usædvanlige dyrene er for lokaliteten), så det var slet ikke så ringe endda.

Omkring kl. 11 rykkede vi videre og tog forbi Gedser Naturcenter og Kroghage i håbet om Vendehals eller andet spændende samt derefter Bøtø Enge, men alle lokaliteter var forholdsvis fugletomme. Derfor gik turen til Bøtø Nor, hvor der var en del forskellige fugle, og hvor Rikke fik set Dværgryler for første gang.

Tiden var så småt ved at rinde ud i forhold til, at Rikke skulle nå et tog hjem, men vi blev enige om, at vi godt kunne nå et smut forbi Kalløgrå inden da. Rikke havde tidligere nævnt, at hun rigtig godt gad at se Lærkefalk, så da jeg kort inden ankomst til Kalløgrå, spottede en korthalet falk, der fløj over bilen, smed jeg bilen ind til siden, så vi kunne kigge nærmere på den. Det viste sig, at der var 2 Lærkefalke, som fløj i rask tempo over vejen. Vi skyndte os derfor ind i bilen igen, så vi kunne drøne under falkene og stige ud igen, så vi kunne nå at se dem endnu engang. Her valgte falkene at stige i højde for derefter at jage en svale i fællesskab, som de dog opgav efter lidt tid. Fed oplevelse, og dagens fjerde nye DK-art til Rikke. Fuld plade…😉

Ved Kalløgrå havde jeg håbet på en god blanding af vadefugle, men der var desværre forbavsende tomt, og vi kunne kun finde en flok Almindelige Ryler samt en Strandhjejle. Det var dog hyggeligt og vi fik sluttet dagen af med en kop kaffe og et stykke kage i tårnet. Derefter var det tid til at slutte, og jeg kørte Rikke til stationen med et ”På gensyn”. Det var super hyggeligt.

Anden tur til Gedser var søndag d. 17. september. Jeg ankom til odden ca. kl. 6.30 og sagde godmorgen til Louis, som var eneste anden birder på plads. Det var en smuk, lun og stille morgen, så det var bare om at suge indtrykkene til sig. Langsomt kom der lidt flere birdere til, og efter lidt tid var vi 6, hvor jeg var klart den mest uerfarne.

Der var godt med småfugle i luften – bl.a. Rørspurve, Skovpibere, Engpibere, Hvide og Gule Vipstjerter og en enkelt Bjergvipstjert (årsart #216).

Lidt efter kl. 8 blev stemningen løftet gevaldigt, da et klart og tydeligt kald fra en Rødstrubet Piber ramte vores ører. Fuglen kaldte yderligere et par gange og kom flyvende over os i rimelig lav højde, og det lykkedes mig at få et par billeder af fuglen, efter den havde passeret os. Det var DK-art #269 for mig (årsart #217). Sikke et år det har været!

Ikke det bedste billede – men dog et billede af Rødstrubet Piber.
Rød-krymlet pibe til Rødstrubet Piber…

Lidt tid efter piberen ser jeg pludselig en lille falke-agtig fugl, flyvende rundt lige over os. Det er en Dværgfalk, som efter lidt tid vælger at raste på marken foran os, hvor den virker meget interesseret i en Tårnfalk, som sidder med et bytte. Det er vildt at se, hvor lille Dværgfalken er i forhold til Tårnfalken. Jeg har aldrig set rastende Dværgfalk før, så det er også rimelig fedt.

Dværgfalk rastende på marken.
Ikke det bedste billede, men sjovt at se, hvor kæmpe Tårnfalken til højre er sammenlignet med Dværgfalken til venstre.

Opmærksomheden fra falkene bliver dog flyttet, da en af de andre birdere – Anders – fortæller, at der kommer en Gul Høsommerfugl flyvende. Sådan én har jeg aldrig set før, så jeg retter opmærksomheden mod den sammen med én af de andre birdere (Kenneth), og det lykkes os at se den rigtig fint. Jeg fik også lidt udmærkede billeder af den lidt senere på morgenen.

Gul Høsommerfugl.

Generelt var der småt med rovfugletræk denne morgen. Ud over det faste indslag af Tårnfalk og Spurvehøg var der en smule Musvåger, Hvepsevåger og en enkelt Fjeldvåge. Derudover to Røde Glenter og en svær glente, som kom et stykke ude, og som de erfarne birdere sagde var Sort Glente.

Havtrækket var fint fra morgenstunden af med især ænder, men også en smule vadefugle og en enkelt Almindelig Kjove, som desværre kom for langt ude til et billede.

Derudover fik vi set 2 Mursejlere og en enkelt Gøg, som begge snart er draget sydpå.

Omkring kl. 10.30 var trækket dødt en del ud, og jeg rykkede videre. Ved Gedser Naturcenter, så jeg en falk i luften, og da de andre havde snakket om rastende Lærkefalk i området dagen før, smed jeg lige bilen ind for at kigge nærmere på den. Det viste sig at være en fin ung Lærkefalk, som fløj rundt over området. Jeg fik lidt billeder af den, imens den spiste et måltid i luften, og jeg kunne efterfølgende konstatere, at det var en Admiral, som havde måtte lade livet, da jeg kunne se, at falken smed sommerfuglens vinger fra sig.

Byttet spises i luften...
…og vingerne smides.
Det er altså bare en fed fugl!

En smuk Rød Glente kom også trækkende over mig med retning direkte mod odden, og her kunne jeg efterfølgende se, at den havde en madpakke med i kløerne. Så vidt jeg kan se, er det bagkroppen af en Hare.

Rød Glente med madpakke.

Derefter kørte jeg til Gedser Lystbådehavn, hvor jeg håbede på Lomvie, som var set dagen før. Den var der desværre ikke, og det lykkedes mig heller ikke at finde en Vendehals ved Kroghage. Det er nok også ved at være for sent.

Der var meldt Odinshane ud fra Bøtø Nor samme morgen, så jeg brugte den sidste tid, jeg havde tilgængelig, på lige at se om jeg kunne få den som ny årsart, men jeg kunne desværre ikke finde fuglen, som sikkert har været skjult af vegetationen langs egen kant. Det kunne være fint, at det tårn snart blev bygget, så man kan komme lidt op i højden igen!

Derefter vendte jeg snuden hjemad. Jeg tror også de næste ture kommer til at gå til Gedser. Det er der, det sker for tiden!