Charlotte og jeg havde booket et sommerhus ved Sjællands Odde for weekenden, og selvom vejret ikke var det bedste, blev der også tid til lidt fuglekiggeri. I dagene op til var jeg inde og kigge på DOF-basen, og jeg udså mig Korevlerne, Hovvig og Korshage som mulige udflugtssteder. Dette ville give os mulighed for at se snespurv, brilleand og skærpiber.

Lærkerne hænger for det meste oppe i luften og synger for tiden, men denne fyr trængte til et lille hvil.

Vi ankom til sommerhuset fredag kl. 14 og nåede derfor en dejlig eftermiddagstur ved Korevlerne. Vi parkerede ved den nordlige del (Ellinge Skovvej) og bevægede os ud i det spændende område. Ret hurtigt blev vores opmærksomhed fanget af en halvstor flok småfugle, som fløj fra rørene og ud i lyngområdet i mellem de lavvandede lagunesøer og selve kysten. Vi brugte lidt tid på at komme tæt på dem og fandt til sidst ud af, at der var tale om en flok bjergirisk. Ny livsart til Charlotte.

Korevlerne. Her fandt vi bjergirisk.

Vi bevægede os derefter ud til selve kysten, hvor vi fandt en del ederfugle, sortænder og en enkelt fløjlsand (endnu en livsart til Charlotte). Jeg havde håbet på, at vi kunne finde snespurve, men de var desværre ikke til at se.

Vi endte tilbage ved lagunen, hvor vi i den smukke eftermiddagssol kunne finde en del vadefugle: Dobbeltbekkasin, strandskade, vibe, storspove og stor præstekrave. Vi kunne derudover se en større flok mindre vadefugle et stykke mod syd, så vi gik tilbage til bilen og kørte sydpå til en parkeringsplads ved Ellinge Strandvej.

Charlotte finder vadefugle i Korevlerne.

Her havde vi den store flok vadefugle på en bedre afstand og kunne se, at flokken bestod af sandløber, almindelig ryle og en enkelt islandsk ryle (årsart #124). Jeg kan godt lide vadefugle. Der er en del forskellige arter, som blander sig med hinanden, og jeg kan godt lide at stå ved de lavvandede områder og “samle puslespillet”, hvor jeg stille og rolig får arbejdet mig igennem de forskellige fugle og får placeret dem i den rigtige “kasse” (hvilket vil sige, at jeg får artsbestemt dem). Som nybegynder kan vadefuglene godt være et forvirrende sammenkog af fugle, som mere eller mindre ligner hinanden. Er du nybegynder har jeg to råd til dig: Først og fremmest er et teleskop et must, når det gælder vadefugle, fordi der er tale om forholdsvis små fugle, som typisk er på halvlang afstand. Derudover gælder det om at lære de nemme og mest almindelige godt at kende, og så stille og roligt bygge på. Hvis du først kan de almindelige arter godt, så lægger du også ekstra mærke til, når der pludselig er fugle, der skiller sig ud. Pludselig er der f.eks. stor forskel på en rødben, en sortklire og en hvidklire. Og derfra er det ellers bare om at komme ud og se en masse vadefugle.

Aftenstemning ved Korevlerne.
Et par storspover i aftenlys. (Digiscopet)

Det overordnede førstehåndsindtryk af Korevlerne var, at det var et super spændende sted med en del forskellige naturtyper. Helt sikkert et sted jeg gerne ville bruge noget mere tid ved og opleve på andre tidspunkter af året.