Navn på DOFbasen: Birkemose (Sydfalster), Gedesbyskov og Kysten ud for Gedesbyskov.

Kort beskrivelse
Når jeg her på bloggen omtaler Birkemose, så er det området i nærheden af parkeringspladsen i den nordlige ende af Birkemosevej. En fin kystnær lokalitet med både skov, eng, strand og krat. Jeg har endnu ikke så mange erfaringer med lokaliteten, og har hovedsageligt besøgt den i maj/juni indtil videre.

Krattet set fra Birkemosevej. Ved at parkere på p-pladsen og gå langs diget, kan man komme tæt på krattet fra den anden side.

Hvilke fugle kan jeg se?
Super lokalitet til Karmindompap. Der kan være flere syngende hanner i både skoven, krattet og buskene mellem diget og stranden. Også en fin lokalitet til Rødrygget Tornskade. Muligvis også en god træklokalitet, men det har jeg ingen erfaring med endnu. Find mine ture til Birkemose her.

Sæson
Jeg har indtil videre hovedsageligt brugt lokaliteten sent forår og tidligt sommer.

Hvor parkerer jeg?
Parkering sker for enden af Birkemosevej (hvor den ender mod nord).

Tilgang
Du kan enten vælge at starte med at gå en tur i skoven eller gå op på diget og til højre, så du kommer hen til krattet. Det er helt klart krattet, jeg synes har været mest spændende på mine ture indtil videre. Da man står forholdsvis højt på diget, har man rigtig fin udsigt over krattet.

Birkemose er især et godt sted at finde Karmindompap.