Navn på DOFbasen: Tågense Enge – Flinthorne Odde.

Kort beskrivelse
Kystnær lokalitet med især en del strandeng og et lille fugletårn. Lokaliteten blev tilgængelig for offentligheden i 2022, og jeg har derfor endnu ikke så meget erfaring med den.

Hvilke fugle kan jeg se?
Fugle, der er karakteristiske for strandenge og tilhørende kystvand; det vil sige diverse ænder og vadefugle. Lovende lokalitet til Enkeltbekkasin, hvilket min anden tur til stedet bekræftede. Derudover er der god chance for at se sæler på stenene i vandet. Find mine ture til Flinthorne Odde her.

Sæson
Jeg har ikke haft nok ture til lokaliteten til at kunne skrive noget om dette.

Hvor parkerer jeg?
Parkering sker ved Holtevej 3, 4880 Nysted. Der er to markerede parkeringsbåse ved gården.

Tilgang
Fra parkeringspladsen kan du gå en lille kilometer ad en markvej/sti ned til fugletårnet. Fra tårnet har du fin udsigt over strandengen og kystvandet. Der er fri adgang til strandengen, som kan udforskes i forbindelse med fx bekkasintramp.

Enkeltbekkasin fra Flinthorne Odde.

Bemærkninger
Der er endnu ikke så mange registreringer fra lokaliteten i DOFbasen og jeg vil derfor opfordre til, at du registrerer så mange fugle som muligt, hvis du besøger stedet.

Læs mere
Beskrivelse på udinaturen.dk